Advanced Reports v1.2.15+

v1.2.16.1 Rev 05 August 2020