Advanced Reports v1.2.15+

v1.2.16.1 Rev 23 August 2020